Spôsob platby a dopravy

1.    Spôsob platby

1.1.Spôsob platby si môžete zvoliť z nami ponúkaných možností. Pred odoslaním objednávky vás na zvolený spôsob platby a na náklady s tým spojené vždy upozorníme.

1.2.    Dobierka - kupujúci zaplatí za tovar pri prevzatí zásielky doručovateľovi.
1.3.    Bezhotovostný prevod peňazí na bankový účet predávajúceho – kupujúci po predchádzajúcej výzve na úhradu a prijatí potrebných údajov prostredníctvom e-mailu zaslaného predávajúcim prevedie celkovú čiastku za objednaný tovar (kúpnu cenu) na účet vedený vo ČSOB Banke,

IBAN: SK25 7500 0000 0040 2741 4279

SWIFT Code: CEKOSKBX

pre platby v Eurách, pričom ako variabilný symbol uvedie číslo objednávky a do poznámky pre príjemcu uvedie svoje meno a priezvisko. Objednávka bude vybavená až po pripísaní celkovej čiastky kúpnej ceny na účet predávajúceho v dodacích lehotách uvedených v čl. 5 týchto všeobecných obchodných podmienok. V prípade zániku zmluvy je platba vrátená na účet zákazníka v plnej sume.
1.4.    Platba prostredníctvom platobnej brány WebPay (Okamžitá platba, Platba kartou, Platba prevodom).

2.    Dodacie podmienky

2.1.    Dodávky objednaného tovaru sú vybavované v najkratších možných lehotách v závislosti od dostupnosti tovaru a prevádzkových možností predávajúceho. Všetok tovar uvedený ako skladom predávajúci odošle do 48 hodín od potvrdenia objednávky, resp. pri platbe vopred bezhotovostným prevodom na bankový účet do 48 hodín od pripísania celkovej čiastky kúpnej ceny na účet predávajúceho. Predávajúci je oprávnený v odôvodnených prípadoch po dohode so spotrebiteľom lehotu na dodanie tovaru predĺžiť, a to aj opakovane.

2.2.    Tovar je doručovaný prostredníctvom tretích osôb (dodávateľov) na adresu uvedenú kupujúcim v objednávke, pričom kupujúci je povinný objednávku na tejto adrese prevziať pri jej dodaní.

2.3. Vyhradzujeme si právo poskytnúť dodanie tovaru vo vybraných prípadoch zadarmo.